Mediation

Wanneer het niet lukt om zelf uit een conflict te komen dan kan mediation uitkomst bieden.

Door met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van een neutrale procesbegeleider, kan er weer beweging komen in een conflict dat eerder vast leek te zitten. De ervaring leert dat mediation in heel veel verschillende soorten conflicten tot bevredigende resultaten kan leiden.

We begeleiden partijen bij het naar voren brengen van hun belangen die spelen bij het conflict en vaak blijkt dat die belangen deels gelijkgericht zijn, deels elkaar aanvullen en slechts voor een deel tegengesteld zijn.

Door dit inzichtelijk te maken blijkt dat er in het algemeen veel oplossingen mogelijk zijn. Mediation heeft vaak als effect dat deelnemers duidelijk zicht krijgen op hun eigen motieven en mogelijkheden, maar ook op die van de ander. Mediation kan tevens als doel hebben verstoringen in de relatie bespreekbaar te maken en de balans te herstellen. Soms is er een duidelijk onderscheid te maken tussen de inhoud van het conflict en de relatie vorm, andere keren is herstel op het relationele vlak voldoende.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met ons om de mogelijkheden voor u te bespreken!

Neem contact op