Intervisie

Intervisie is een krachtige methode om te leren van elkaars deskundigheid. Wanneer je op een structurele manier wilt overleggen met of wilt leren van collega’s dan biedt het opzetten en onderhouden van een intervisie systeem uitkomst.

Er zijn diverse methodes om dergelijke bijeenkomsten te structureren, zodat er maximale leerwinst wordt behaald. Het delen van ervaringen, geven van tips, geven van feedback en reflecteren op eigen gedrag, gevoel en handelen vormen belangrijke ingrediënten van de bijeenkomst.

Wanneer mensen ervaring hebben met intervisie, dan is dat een zelfsturende methode, waar geen externe begeleiding nodig is. Deelnemers kunnen om beurten de rol van procesbewaker op zich nemen. Wij bieden begeleiding in het opzetten van intervisie bij uw organisatie. Hierin werken we toe naar zelfsturende intervisiegroepen. Vaak zijn twee of drie keer begeleiding al genoeg om deelnemers voldoende methodes aan te reiken.

Uiteraard dient intervisie in een sfeer van vertrouwelijkheid plaats te vinden. In onze ervaring is het daarom belangrijk om vooraf aan de intervisie duidelijke afspraken met elkaar te maken, zodat iedereen weet wat van elkaar te kunnen verwachten.  

Geïnteresseerd?

Neem contact op met ons om de mogelijkheden voor u te bespreken!

Neem contact op