Perfectionisme en Burnout

Perfectionisme ontstaat meestal in de kindertijd als een overlevingmechanisme. Op een bepaald moment stelt een kind vast (onbewust meestal) dat het niet voldoet, niet OK is, zoals het op dat moment in het leven staat. Het patroon dat hierdoor ontstaat zet zich door tijdens de volwassenheid en kan iemands hele leven aanwezig zijn en beïnvloeden.

De symptomen die hiermee verbonden kunnen worden zijn:

- zoeken naar erkenning
- overal controle over willen houden
- je grenzen niet respecteren en moeilijk nee kunnen zeggen
- conflicten vermijden
- altijd denken en piekeren
- uitstelgedrag
- moeilijk kunnen kiezen
- overmatige bezorgdheid en schuldgevoelens
- de lat altijd hoog leggen
- een laag zelfbeeld hebben

Deze symptomen leiden vaak tot Stress en uiteindelijk een Burn-out.

Aanpak

Hierbij maak ik gebruik van een nieuwe (OCP) methode (ontwikkelingsgericht coachen van mensen met perfectionisme).

Deze methode is ontwikkeld door Marcel Hendrickx (www.bevrijdjezelf.be) en richt zich met name op veranderingen in het onbewuste. De veranderingen vinden hierdoor plaats in een diepere laag van het bewustzijn waardoor een groter effect wordt bereikt.

Werkwijze OCP Coaching

Het coachingstraject bestaat uit een aantal stappen die doorlopen worden. De stappen hebben een bepaalde volgorde en zijn bij de aanvang van het traject te plannen in de agenda. Reken op een periode van 3 maanden ( 5 á 7 sessies).


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Neem contact op met ons om de mogelijkheden voor u te bespreken!

Neem contact op