Conflictcoaching

Heeft u last van een conflict? Of heeft u vaker een conflict dan u zou willen?

Conflicten maken een onlosmakelijk onderdeel van ons leven uit. Vrijwel dagelijks worden we er in onze directe omgeving mee geconfronteerd: Uit de hand gelopen burenruzies, ex-partners die strijden over de voogdij van hun kinderen, erfenis kwesties, arbeidsgerelateerde conflicten, enzovoort!

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisering, toenemende (etnische) diversiteit, reorganisaties en werken met zelfsturende teams dragen bij aan een toenemend aantal conflicten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat meer mensen last hebben van conflicten , waardoor bijvoorbeeld het werkplezier en de geleverde prestaties afnemen.

Effectieve conflicthantering gaat gepaard met het benutten van kansen en het voorkomen van onnodige escalatie. Zo kunnen conflicten destructief escaleren, maar ook kansen bieden tot vernieuwing en creativiteit.

Iedereen beleeft een conflict verschillend en bij conflicten kunnen emoties hoog oplopen. Iedereen heeft zijn eigen stijl of voorkeursstijl met betrekking tot het omgaan met conflicten.

Tijdens een individueel coachtraject krijgt u inzicht in hoe u een conflict ervaart, wat oorzaken zijn voor conflicten en hoe u persoonlijk met conflicten omgaat. Vragen die aan de orde kunnen komen zijn:

- Hoe kan ik effectiever met conflicten omgaan?
- Hoe kan ik assertiever worden en grenzen stellen?
- Wat is mijn eigen invloed op het conflict?
- Wat zijn mijn persoonlijke motieven, drijfveren, normen, waarden en behoeften ?

Het coachtraject bestaat uit gemiddeld 5 tot 7 sessies van 1,5 uur. Tijdens de intake bespreken we uw persoonlijke ontwikkelpunten met betrekking tot conflicten en de gewenste resultaten. De sessies plannen we bij voorkeur eens in de twee weken, zodat er tussen door tijd is voor reflectie en/of het uitproberen van ander gedrag. 


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Neem contact op met ons om de mogelijkheden voor u te bespreken!

Neem contact op