55+ Coaching

Inleiding

De komende jaren zal het aandeel ouderen in de (beroeps)bevolking in Nederland sterk toenemen. Dit heeft enerzijds te maken met de geboortegolf die na de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden (babyboom) en anderzijds met de stijgende levensverwachting. We worden ouder en werken langer.

In de periode tussen het 55e en het 75e levensjaar vinden er veel veranderingen plaats.

Door een afnemende vitaliteit neemt ook het werktempo af en zijn veranderingen lastiger om te volgen. Ook neemt de vrije tijd toe en komt uiteindelijk het pensioen in zicht. Hoewel dit voor veel mensen een lang verwacht moment is, kan dit ook vragen oproepen hoe hier invulling aan te geven. In de jaren waarin naar het pensioen gewerkt wordt is het vaak moeilijk om de juiste balans te vinden tussen het afbouwen van verantwoordelijkheden en het vinden van nieuwe uitdagingen.

Coaching

De coaching is op individuele basis wat vaak tot meer diepgang leidt, en daardoor effectiever is dan cursussen waarbij meerdere personen tegelijk een aantal sessies volgen.

Onderwerpen die regelmatig aan bod komen zijn:

- Hoe ga ik om met mijn afnemende vitaliteit en hoe kan ik zo vitaal mogelijk ouder worden?
- Hoe geef ik invulling aan de laatste fase van mijn carrière en wat ga ik daarna doen?
- Hoe bouw ik een nieuw sociaal netwerk op en wat doe ik met mijn vrije tijd?
- Hoe ga ik om met het verlies van mijn werk of mijn partner?

Het coachtraject bestaat uit gemiddeld 5 tot 7 sessies van 1,5 uur. Tijdens de intake bespreken we uw persoonlijke ontwikkelpunten met betrekking tot ouder worden en de gewenste resultaten. De sessies plannen we bij voorkeur eens in de twee weken, zodat er tussen door tijd is voor reflectie en/of het uitproberen van ander gedrag. 


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Neem contact op met ons om de mogelijkheden voor u te bespreken!

Neem contact op